Konslipning av verktygskonan, på plats i maskinen
En chuck/spindelkona håller ej i evighet, återställning av kast och form behöver ej likställas med en utbytesspindel.
Vi på Ale Tools AB erbjuder nu en möjlighet att återställa prestandan på er slitna spindelkona genom en slipning på plats i er maskin.
Slipningen föregås av en mycket noggrann mätprocess för att utröna om slipningen kommer att ge er maximal effekt, efter slutfört arbete lämnar vi en utförlig rapport där samtliga förändringar noterats, viktigt för er då eventuell dragkraft etc kan förändras och då behöver justeras.Vi på Ale Tools AB varnar för oseriösa slipningar.
Felaktig slipning kan ge ett genomslag på det härdade ytskiktet, ej kontrollerad lagerstatus på spindeln innan slipning kan ge felaktigheter på den nyslipade konan.